Henkilötietojen käsittely Lämmöllä-lehden arvonta-, kampanja- ja kilpailurekisterissä

1. Rekisterinpitäjä

Lämmöllä-lehti/Viestintätoimisto VCA Oy
Punavuorenkatu 2 A 3, 00120 HELSINKI
Y-tunnus: 0858286-9

Tämän palvelun osalta voit olla sähköpostilla yhteydessä osoitteeseen lammolla@vca.fi

2. Käsiteltävät tiedot

Käsittelemme seuraavia tietojasi:

  • Nimi ja yhteystiedot, esim. osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • Yksittäistä arvontaa, kilpailua tai muuta kampanjaa varten antamasi lisätiedot

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Yksittäistä arvontaa, kilpailua tai muuta kampanjaa varten antamiasi tietoja käsitellään kyseisen palvelun toteuttamiseksi, yhteydenottamiseksi voittajiin ja palkintojen toimittamiseksi. Voimme julkaista nimesi, jos voitat kyseisen arvonnan tai kilpailun. Näissä tapauksissa olemme pyytäneet suostumuksesi julkaisemiseen osallistumisen yhteydessä.

Tietojen käsittelyn perusteena on antamasi suostumus.

4. Tietojen säilyttäminen

Arvontaan, kilpailuun tai muuhun vastaavaan kampanjaan osallistuneiden henkilötiedot poistetaan arvonnan suorittamisen taikka kilpailun tai muun kampanjan päättymisen jälkeen, ellei henkilö ole antanut suostumustaan niiden käytöstä lehteen liittyvissä markkinointi- ja mielipidetutkimuksissa.

Arvonnan tai kilpailun voittaneen henkilön tietoja säilytämme osana kirjanpitomme tositeaineistoa kuluvan vuoden ja sitä seuraavan kuuden vuoden ajan.

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen olemalla yhteydessä meihin sähköpostilla osoitteeseen lammolla@vca.fi

Rekisteröity henkilö voi käyttää tietosuojalainsäädännönmukaista tarkastusoikeuttaan esittämällä tätä tarkoittava pyyntö Lämmöllä-lehti/Viestintätoimisto VCA Oy:lle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisella käynnillä Viestintätoimisto VCA Oy:n toimitiloissa klo 9-14 välisenä aikana arkipäivisin. Henkilökohtaisen käynnin yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä. Viestintätoimisto VCA Oy toimittaa pyynnön esittäjälle lain asettamassa ajassa häntä koskevat henkilötiedot.

Viestintätoimisto VCA Oy oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon. Lisäksi rekisteröityneellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta tietojaan suoramarkkinointitarkoituksiin ja vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

6. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja pääsääntöisesti itse mutta voi käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Lämmöllä-lehti pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Palveluntuottajiin voi kuulua tietotekniikkapalveluiden tuottajia sekä tutkimus- ja kyselypalveluiden tuottajia.

7. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietojen siirtoa EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle pyritään rajoittamaan. Tietoja saatetaan kuitenkin siirtää joissain tilanteissa EU:n ulkopuolelle, sillä jotkut käyttämiemme alihankkijoiden palvelimista (esim. pilvitallennuspalvelu) saattavat sijaita EU:n ulkopuolella.

8. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

9. Välttämättömät tiedot palveluidemme kannalta

Käsittelemme tietojasi suostumuksellasi. Jotta voisit osallistua järjestämäämme kilpailuun, arvontaan tai kampanjaan, on meidän käsiteltävä palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömiä henkilötietojasi. Näitä tietoja ovat meille kilpailun, arvonnan tai kampanjan yhteydessä antamasi tiedot.

10. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi

Emme tee automaattista päätöksentekoa kuten profilointia henkilötietoihin liittyen.

11. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin
Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita, informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

11. Muualta hankittu tieto

Emme kerää tietoja tähän rekisteriin muualta kuin sinulta.

12. Tietosuojavastaava

Voit olla yhteydessä Lämmöllä-lehti/Viestintätoimisto VCA:n tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Lämmöllä-lehden toiminnoissa. Saat yhteyden Viestintätoimisto VCA:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse lammolla@vca.fi ja merkitsemällä yhteydenoton aiheeksi ”Tietosuoja-asia”.